top of page

Brukertesting av nettside


flyplass-reise-nettbrett-eller-forretningsmann-anmeldelse-webdesign

I en tid hvor internett er en integrert del av hverdagen, er det viktig for bedrifter å ha en brukervennlig nettside som møter kundenes behov og forventninger. En nettside er ofte det første møtet potensielle kunder har med din bedrift, og et godt førsteinntrykk kan være avgjørende for å konvertere besøkende til kunder.


Brukertesting er en kritisk del av nettsidedesign og -utvikling, da det gir innsikt i hvordan faktiske brukere opplever og interagerer med nettsiden din. Ved å forstå deres behov, preferanser og utfordringer kan du optimalisere nettsiden for å tilby en bedre brukeropplevelse og øke konverteringsraten.


Hva er brukertesting?

brukertesting-budsjett-møte-hender-webdesign

Brukertesting er en metode for å evaluere brukeropplevelsen (UX) og brukervennligheten av en nettside ved å observere hvordan faktiske brukere interagerer med den. Dette gir verdifull innsikt i brukernes oppfatninger, preferanser og problemer, som kan brukes til å forbedre nettsiden og oppnå bedriftsmål.


Det finnes flere typer brukertesting, inkludert:

 1. Moderert testing: Testlederen er til stede og veileder deltakerne gjennom testoppgavene.

 2. Umoderert testing: Deltakerne gjennomfører testoppgavene uten veiledning fra en testleder.

 3. A/B-testing: To eller flere versjoner av en nettsideelement (f.eks. en knapp, overskrift eller bilde) blir testet mot hverandre for å finne ut hvilken versjon som gir best resultater.

Fordeler med brukertesting

 1. Økt brukertilfredshet: Ved å identifisere og løse problemer som brukerne møter, kan du forbedre brukeropplevelsen og øke tilfredsheten.

 2. Forbedret konverteringsrate: En brukervennlig nettside gjør det enklere for besøkende å utføre ønskede handlinger, som å kjøpe et produkt, registrere seg for et nyhetsbrev eller ta kontakt. Dette fører til høyere konverteringsrate og økt salg.

 3. Redusert bounce rate: Brukertesting hjelper deg med å redusere bounce rate (andel besøkende som forlater nettsiden uten å utføre noen handling) ved å identifisere og løse problemer som fører til at brukere forlater nettsiden.

 4. Økt tillit og merkevarelojalitet: En nettside som er enkel å bruke og gir en positiv brukeropplevelse, skaper tillit og lojalitet hos kundene. Dette fører til at de kommer tilbake og anbefaler bedriften til andre.

 5. Identifisering av feil og problemer: Brukertesting gir innsikt i tekniske feil og designproblemer som kanskje ikke blir oppdaget gjennom intern testing. Dette gir deg muligheten til å rette opp feilene før de påvirker brukeropplevelsen negativt.


Hvordan gjennomføre brukertesting

datamaskin-natt-eller-svart-kvinne-leser-business-testing-web

Rekruttering av testdeltakere

For å få representativ innsikt, bør du rekruttere testdeltakere som representerer din målgruppe. Dette kan gjøres ved hjelp av e-postlister, sosiale medier, eller profesjonelle rekrutteringsbyråer.


Utforming av testoppgaver

Testoppgavene bør være realistiske og relevante for de handlingene du ønsker at brukerne skal utføre på nettsiden. For eksempel kan du be deltakerne om å finne et bestemt produkt, legge det i handlekurven og fullføre kjøpsprosessen.


Gjennomføring av testen

Under testen bør du observere og ta notater om hvordan deltakerne interagerer med nettsiden. Du kan også bruke skjermopptak og lydopptak for å dokumentere testen.


Analyse av data og resultater

Etter testen bør du analysere resultatene for å identifisere mønstre, problemer og forbedringsmuligheter. Dette kan involvere å se på kvantitative data, som suksessrate og tidsbruk, samt kvalitative data, som deltakernes tilbakemeldinger og observasjoner.


Eksempler på vellykket brukertesting

kvinne-labfrakk-virtual-reality-koding

Vanlige fallgruver og hvordan unngå dem

 1. For lite eller for mye testing: Det er viktig å finne en balanse mellom å teste nok til å få pålitelige resultater og å unngå overdreven testing som kan føre til tids- og ressursbruk.

 2. Dårlig utvalg av testdeltakere: For å få gyldige resultater, må testdeltakerne være representative for målgruppen. Unngå å bruke venner, familie eller kolleger som ikke representerer målgruppen.

 3. Ignorering av testresultater: Det er viktig å ta testresultatene på alvor og handle på dem for å forbedre nettsiden. Ignorerer du resultater, risikerer du å kaste bort tid og ressurser på brukertesting uten å oppnå reelle forbedringer.


kvinne-overrasket-kontorklær

Brukertesting er en essensiell del av nettsidedesign og -utvikling, da det gir innsikt i hvordan faktiske brukere opplever og interagerer med nettsiden din. Gjennom brukertesting kan du identifisere og løse problemer, forbedre brukeropplevelsen og øke konverteringsraten. Dette fører til økt brukertilfredshet, tillit og lojalitet, som igjen bidrar til bedriftens suksess.

Oppfordring til å implementere brukertesting i nettsideutvikling og -vedlikehold

For å sikre at din nettside møter brukernes behov og forventninger, er det viktig å integrere brukertesting i design- og utviklingsprosessen. Ved å rekruttere representativt utvalg av testdeltakere, utforme relevante testoppgaver og analysere testresultatene, kan du kontinuerlig forbedre nettsiden og oppnå bedriftsmål. Unngå vanlige fallgruver, som for lite eller for mye testing, dårlig utvalg av testdeltakere og ignorering av testresultater, for å maksimere effekten av brukertesting og sikre en brukervennlig og vellykket nettside.

Comments


Nye innlegg

bottom of page