top of page

De beste reklamekampanjene gjennom tidene (og hva som gjorde dem vellykkede)


man-old-spice-reklame

Reklamekampanjer har formet merkevarer og kultur gjennom tidene, og noen av dem har gått inn i historien som ikoniske og uforglemmelige. I denne artikkelen vil vi se på 18 av de mest suksessrike reklamekampanjene og forstå hva som gjorde dem så effektive.


1. Nike: Just Do It. (1980-tallet)

nike-just-do-it-logo
Foto: Nike

Reklamekampanjen "Just Do It" fra Nike startet på 1980-tallet og er fortsatt en av de mest kjente og suksessrike kampanjene i reklamehistorien. Kampanjen omfattet trykte annonser, fjernsynsreklamer og senere internettannonser.


Kampanjens hovedbudskap var en oppfordring til handling for å motivere folk til å engasjere seg i sport og fysisk aktivitet. Det korte og kraftige slagordet "Just Do It" appellerte til menneskers ønske om å overvinne hindringer og nå sine mål.


Påvirkningen av denne kampanjen var enorm. Den bidro til å gjøre Nike til en global leder innen sportstøy og utstyr, og skapte en sterk merkevareidentitet som fremdeles assosieres med suksess, prestasjon og selvtillit.


Flere verdifulle leksjoner fra "Just Do It"-kampanjen:

 1. Et enkelt og kraftig budskap: "Just Do It" er kort, minneverdig og lett å forstå. Det kommuniserer umiddelbart merkevarens kjernebudskap.

 2. Emosjonell tilknytning: Kampanjen appellerer til menneskers følelser ved å inspirere dem til å ta kontroll over sitt eget liv og strebe etter å nå sine mål.

 3. Konsistent merkevarebygging: Nike brukte "Just Do It"-slagordet konsekvent over alle markedsføringskanaler og produktlinjer, noe som bidro til å bygge en sterk og umiddelbart gjenkjennelig merkevareidentitet.

 4. Tilpasning til skiftende trender: Nike var i stand til å tilpasse "Just Do It"-kampanjen til nye markedsføringskanaler og teknologier, noe som gjorde at merkevaren holdt seg relevant og engasjerende for nye generasjoner av kunder.


2. Coca-Cola: Share a Coke (startet i Australia i 2011)

share-a-coce-kampanje-navn
Foto: Coca-Cola

"Share a Coke" fra Coca-Cola startet i Australia i 2011 og ble raskt en stor suksess som senere ble utvidet til andre land. Kampanjen fokuserte hovedsakelig på trykte annonser.

Hovedideen bak kampanjen var å erstatte Coca-Cola-logoen på flasker og bokser med populære fornavn og invitere folk til å dele en Coke med noen som har navnet på flasken. Dette skapte en personlig tilknytning til produktet og oppmuntret til sosial interaksjon og deling.


Kampanjens påvirkning var betydelig. Den økte salget av Coca-Cola og forbedret merkevarekjennskapen. Den skapte også en følelse av samhørighet blant forbrukerne og fikk folk til å dele bilder av seg selv med flasker som hadde deres egne navn på sosiale medier.

 1. Personlig tilknytning: Ved å inkludere fornavn på flaskene skapte Coca-Cola en personlig tilknytning mellom produktet og forbrukerne, noe som gjorde kampanjen mer engasjerende og minneverdig.

 2. Sosial deling: "Share a Coke" oppmuntret folk til å dele sine opplevelser med venner og familie, både i den virkelige verden og på sosiale medier. Dette skapte en viral effekt som økte kampanjens rekkevidde og eksponering.

 3. Fokus på forbrukeren: Kampanjen satte forbrukeren i sentrum ved å vise at Coca-Cola brydde seg om deres individuelle navn og historier. Dette skapte en sterkere følelsesmessig tilknytning til merkevaren.

 4. Innovasjon og kreativitet: "Share a Coke" var en innovativ og kreativ kampanje som skilte seg ut fra konkurrentene og fanget oppmerksomheten til forbrukerne. Den demonstrerte viktigheten av å tenke utenfor boksen og ta risikoer i markedsføring.


3. Absolut Vodka: The Absolut Bottle

metro-inngang-abosolut-vodka
Foto: Absolut Vodka

"The Absolut Bottle" for Absolut Vodka ble lansert på 1980-tallet og fokuserte hovedsakelig på trykte annonser. Kampanjen er kjent for å være en av de mest suksessrike og langvarige trykte reklamekampanjene i historien.


Hovedideen bak den var å presentere Absolut Vodkas ikoniske flaskeform i en rekke kunstneriske og kreative innstillinger. Kampanjen benyttet seg av en minimalistisk stil, med slagordet "Absolut" etterfulgt av et beskrivende ord som viste temaet for den spesifikke annonsen, for eksempel "Absolut Perfection" eller "Absolut Art".

Dette hadde en betydelig innvirkning på merkevaren og produktets popularitet. Den bidro til å øke salget av Absolut Vodka og forbedre merkevarekjennskapen. Annonsen var også med på å fremme Absolut Vodka som et premiumprodukt og et objekt for design og kunst.

 1. Konsistens: Kampanjen var konsistent i sin visuelle stil og kommunikasjon over tid, noe som bidro til å styrke merkevareidentiteten og gjøre reklamen lett gjenkjennelig.

 2. Kreativitet: Den benyttet seg av en rekke kunstneriske og innovative visuelle uttrykk for å skape interesse og engasjement rundt produktet. Dette viser viktigheten av kreativitet og nyskapning i markedsføring.

 3. Enkelhet: "The Absolut Bottle"- var enkel og minimalistisk i design, noe som gjorde den lett å forstå og huske for forbrukerne. Enkelhet kan ofte være en nøkkel til suksess.

 4. Samarbeid med kunstnere: Kampanjen inkluderte samarbeid med ulike kunstnere og designere for å skape unike og oppsiktsvekkende annonser. Dette viser hvordan samarbeid og krysskulturell utveksling kan berike og forsterke en annonse.


4. Anheuser-Busch: Whassup (1999)

Anheuser-Busch lanserte "Whassup" i 1999 for å promotere Budweiser-øl. Kampanjen ble raskt populær og var hovedsakelig basert på TV-reklamer.

"Whassup"- viste en gruppe venner som ringte hverandre og ropte "Whassup?!" på en overdreven og morsom måte. Reklamene appellerte til et yngre publikum og fremmet ideen om at Budweiser var en del av en god tid med venner.

Kampanjen hadde stor påvirkning og ble en kulturell referanse, med folk over hele verden som etterlignet "Whassup"-hilsenen. Den bidro til å øke salget av Budweiser og styrke merkevarens image som et øl for unge og sosiale mennesker.

 1. Emosjonell tilknytning: Kampanjen appellerte til publikums følelser ved å skape humor og en følelse av samhørighet. Dette viser viktigheten av å engasjere følelsene til målgruppen for å skape en sterk merkevaretilknytning.

 2. Viral effekt: "Whassup"- spredte seg raskt og ble en viral sensasjon. Dette understreker betydningen av å lage minneverdige og fengende reklamer som folk ønsker å dele med andre.

 3. Målgruppe: Anheuser-Busch hadde en klar forståelse av sin målgruppe og skapte en noe som resonerte med denne gruppen. Dette viser viktigheten av å kjenne til målgruppen og tilpasse innholdet deretter.

 4. Timing: "Whassup"- ble lansert på et tidspunkt hvor sosiale medier ikke var så utbredt som i dag, men likevel klarte den å fange publikums oppmerksomhet og spre seg raskt. Dette viser at gode ideer og effektive reklamefilmer kan finne sin vei til publikum selv uten hjelp av sosiale medier, selv om dette har blitt viktigere i dagens samfunn.


5. Miller Lite: Great Taste, Less Filling (1974)

Miller Lite lanserte "Great Taste, Less Filling" i 1974 som en serie reklamer i trykte medier og på TV. Denne reklameinnsatsen rettet seg mot forbrukere som ønsket et lettere ølalternativ uten å gå på kompromiss med smak.


"Great Taste, Less Filling" presenterte Miller Lite som et øl med færre kalorier, men like god smak som konkurrerende ølmerker. Gjennom morsomme og underholdende reklamer, appellerte den til et bredt publikum og endret folks oppfatning av hva et lettøl kunne være.

Som et resultat av "Great Taste, Less Filling"-reklamene økte Miller Lites salg betydelig, og de etablerte seg som en ledende aktør i det amerikanske ølmarkedet. Denne reklameinnsatsen bidro også til å skape en helt ny kategori for lettøl, som har vokst og utviklet seg over tid.


Noen viktige leksjoner vi kan lære fra Miller Lites "Great Taste, Less Filling" er:

 1. Tydelig budskap: Den hadde et klart og enkelt budskap som var lett å forstå og huske for forbrukerne. Dette understreker betydningen av å ha et sterkt og konsist budskap i reklamen.

 2. Appellere til målgruppen: Miller Lite forstod hva forbrukerne ønsket og skapte en reklameinnsats som snakket direkte til deres behov og ønsker. Dette viser viktigheten av å kjenne målgruppen og tilpasse reklamen til deres preferanser.

 3. Unik verdi: "Great Taste, Less Filling" satte fokus på en unik verdi som skilte Miller Lite fra konkurrentene. Dette illustrerer viktigheten av å finne og kommunisere det som gjør et produkt eller en tjeneste unik og attraktiv for forbrukerne.

 4. Underholdning og humor: Reklamene var underholdende og humoristiske, noe som bidro til å skape positive assosiasjoner til merkevaren og gjøre den minneverdig. Dette viser at underholdning og humor kan være kraftige verktøy for å engasjere publikum og skape en sterk merkevaretilknytning.


6. Always: #LikeaGirl (2015)

Always lanserte #LikeaGirl i 2015, en reklameinnsats som ble distribuert på TV og internett. Målet med denne initiativet var å utfordre stereotypier og stigmatisering rundt jenter og kvinner, spesielt når det gjelder deres fysiske og mentale evner.


#LikeaGirl satte søkelyset på hvordan fraser som "kaste som en jente" eller "løpe som en jente" ofte ble brukt negativt, og hvordan dette påvirket jenters selvtillit og selvbilde. Gjennom rørende og sterke videoer, oppfordret Always publikum til å endre hvordan de snakket om og tenkte på jenter og kvinner.


Denne reklameinnsatsen hadde en betydelig innvirkning på både forbrukere og samfunnet som helhet. Den ble raskt en viral suksess, og engasjerte millioner av mennesker over hele verden. #LikeaGirl bidro til å øke bevisstheten om kjønnsstereotypier og fremmet en positiv endring i hvordan folk snakket om og behandlet jenter og kvinner.


 1. Sosialt engasjement: Den tok opp en viktig sosial problemstilling og engasjerte publikum gjennom sterke og rørende budskap. Dette viser at reklame kan være en kraft for positiv forandring når den tar opp relevante og viktige temaer.

 2. Emosjonell appell: #LikeaGirl appellerte til følelsene hos seerne og skapte en sterk emosjonell forbindelse til merkevaren. Dette illustrerer viktigheten av å skape emosjonelle bånd mellom forbrukere og merkevarer.

 3. Viralitet: Reklameinnsatsen utnyttet kraften i sosiale medier og ble raskt en viral hit. Dette viser hvordan internett og sosiale medier kan bidra til å øke rekkevidden og effekten av en reklameinnsats.

 4. Positiv merkevarebygging: #LikeaGirl styrket merkevaren Always ved å assosiere den med en positiv og styrkende bevegelse. Dette viser hvordan merkevarer kan dra nytte av å knytte seg til positive sosiale årsaker og engasjere forbrukerne på et dypere nivå.


7. Volkswagen: Think Small (1960)

Volkswagen lanserte "Think Small" i 1960, en enkeltstående printannonse som ble en av de mest kjente og vellykkede reklamekampanjene i historien. På den tiden var store og romslige biler populære i USA, men Volkswagen ønsket å introdusere den lille og kompakte boblen (Beetle) for det amerikanske markedet.


"Think Small" var en dristig og minimalistisk annonse som presenterte boblen i et stort hvitt rom, med en liten tagline og en kort, men informativ beskrivelse av bilens egenskaper og fordeler. Denne uvanlige tilnærmingen til bilreklame skilte seg ut fra konkurrentene og vakte oppmerksomhet.


"Think Small" hadde en betydelig innvirkning på bilindustrien og reklamebransjen generelt. Den utfordret den rådende oppfatningen om at større alltid er bedre og endret måten folk tenkte på biler og reklame.


 1. Minimalisme: Annonseformatet var enkelt og rent, og skilte seg fra de komplekse og overfylte annonsene som var vanlige på den tiden. Dette viser hvordan minimalisme kan være effektivt for å skape oppmerksomhet og engasjement.

 2. Motstrøms: "Think Small" gikk imot den rådende trenden med store biler og utfordret forbrukernes oppfatninger. Dette viser at det å ta en annen tilnærming enn konkurrentene og utfordre normene kan være en effektiv måte å skille seg ut og tiltrekke seg oppmerksomhet.

 3. Fokus på produktet: I stedet for å fokusere på overdrevne påstander og overdådig livsstil, konsentrerte "Think Small" seg om bilens faktiske egenskaper og fordeler. Dette viser viktigheten av å ha en ærlig og informativ tilnærming til markedsføring.

 4. Varig innvirkning: "Think Small" er fortsatt anerkjent og studert i dag, mer enn 60 år etter lanseringen. Dette viser hvordan en vellykket reklamekampanje kan ha en varig innvirkning på både merkevaren og industrien som helhet.


8. Google: Year in Search (2017)

Google lanserte sin "Year in Search" i 2017 som en internettbasert reklamekampanje for å fremheve de mest populære og interessante søkene som ble utført gjennom året. Kampanjen inneholdt en rekke videoer og grafikk som viste trender, historier og øyeblikk som definerte 2017.

"Year in Search" var en kreativ og engasjerende måte å vise Googles enorme innflytelse og rolle i folks daglige liv. Kampanjen skapte en følelse av tilknytning og fellesskap ved å vise hvordan mennesker over hele verden brukte Google til å søke etter informasjon, nyheter og inspirasjon.

 1. Emosjonell tilknytning: Kampanjen brukte følelsesmessige øyeblikk og historier for å skape en sterkere forbindelse med seerne. Dette viser hvor effektivt emosjonell markedsføring kan være for å engasjere målgruppen.

 2. Kulturell relevans: "Year in Search" fremhevet hendelser og trender som var relevante for 2017, noe som gjorde kampanjen aktuell og interessant for seerne. Dette viser viktigheten av å holde markedsføringen kulturelt relevant og oppdatert.

 3. Bruk av data: Google utnyttet sin enorme mengde søkedata for å skape en engasjerende og innsiktsfull kampanje. Dette viser at det å bruke data og analyser i markedsføring kan gi verdifull innsikt og unik innhold.

 4. Plattformspesifikk markedsføring: "Year in Search" var en internettbasert kampanje som hovedsakelig ble distribuert gjennom sosiale medier og YouTube. Dette viser viktigheten av å tilpasse markedsføringsstrategier til de riktige plattformene og kanalene for å nå målgruppen.

 5. Storytelling: Kampanjen fortalte historier gjennom en kombinasjon av bilder, videoer og tekst, noe som skapte en mer engasjerende og minneverdig opplevelse for seerne. Dette viser at effektiv storytelling kan forbedre markedsføringsresultatene og skape en dypere forbindelse med målgruppen.


9. Dos Equis: The Most Interesting Man in the World (2006)

Kilde: The Open Field

Dos Equis introduserte "The Most Interesting Man in the World" i 2006 som en TV- og pre-roll-reklamekampanje. Kampanjen fokuserte på en fiktiv karakter, spilt av Jonathan Goldsmith, som ble fremstilt som verdens mest interessante mann med en rekke fantastiske prestasjoner og opplevelser. Reklamene inkluderte ofte karakterens kjente slagord: "I don't always drink beer, but when I do, I prefer Dos Equis."


"The Most Interesting Man in the World" ble raskt en populær og minneverdig kampanje som skapte stor oppmerksomhet rundt Dos Equis-merket.

 1. Karakterbygging: Kampanjen var vellykket i å bygge en unik og minneverdig karakter som resonerte med publikum. Dette viser at sterke karakterer kan være effektive i å skape engasjement og interesse for et merke.

 2. Humor: "The Most Interesting Man in the World" benyttet humor og overdrevne situasjoner for å underholde seerne og skape en positiv følelsesmessig forbindelse til merket. Dette viser at humor kan være en kraftig verktøy i markedsføring når det brukes riktig.

 3. Konsistens: Kampanjen holdt seg tro mot sin karakter og tone gjennom hele sin levetid, noe som bidro til å etablere en sterk merkeidentitet. Dette viser viktigheten av å være konsekvent i markedsføringsstrategier og kommunikasjon.

 4. Tilpasning: Dos Equis tilpasset kampanjen til forskjellige mediekanaler, som TV og pre-roll-annonser, for å nå sitt målpublikum. Dette viser at tilpasning og flerkanalsmarkedsføring kan forbedre rekkevidden og effekten av en kampanje.

 5. Viral potensial: Kampanjen genererte betydelig oppmerksomhet på sosiale medier og ble raskt en viral internettfenomen. Dette viser at fengslende og minneverdige kampanjer har potensial til å spre seg raskt og øke merkevarebevisstheten betydelig.


10. California Milk Processor Board: Got Milk? (1993)

wolverin-melkebart
Kilde: Broward Palm Beach New Times

California Milk Processor Board lanserte "Got Milk?"-kampanjen i 1993 som en print-annonsekampanje. Kampanjen hadde en enkel, men effektiv melding som spurte forbrukerne om de hadde melk hjemme. Annonser inkluderte ofte kjente personer og fiktive karakterer med melkeskjegg, og scenarier hvor folk oppdaget at de ikke hadde melk når de trengte det mest.


"Got Milk?"-kampanjen var en stor suksess og økte melkeforbruket betydelig i løpet av sin levetid.

 1. Enkelhet: Kampanjen var enkel og lett å forstå, noe som gjorde det enkelt for folk å huske og relatere til den. Dette viser at enkle og klare budskap ofte er mer effektive enn komplekse konsepter.

 2. Gjenkjenning: Bruken av kjente personer og karakterer i kampanjen hjalp med å tiltrekke oppmerksomhet og øke gjenkjenningen av merkevaren. Dette viser at kjente ansikter kan være et kraftig verktøy for å øke merkevarebevisstheten.

 3. Emosjonell appell: "Got Milk?"-kampanjen skapte en emosjonell forbindelse med forbrukerne ved å vise situasjoner der de kunne relatere til behovet for melk. Dette viser at emosjonell appell er viktig for å skape en sterk forbindelse mellom merket og forbrukerne.

 4. Visuell identitet: Kampanjen etablerte en tydelig visuell identitet med melkeskjegg som et sentralt element. Dette viser at kreative visuelle elementer kan hjelpe med å skille en kampanje fra konkurrentene og gjøre den mer minneverdig.

 5. Tverrmedial tilnærming: Selv om kampanjen startet som en print-annonse, ble den senere utvidet til andre medier, inkludert TV og digitale kanaler. Dette viser at en tverrmedial tilnærming kan øke rekkevidden og effekten av en kampanje, og tilpasse den til nye målgrupper og kanaler.


11. Metro Trains: Dumb Ways to Die (2012)

Metro Trains i Melbourne, Australia, lanserte "Dumb Ways to Die" i 2012 som en internett- og radiokampanje. Kampanjen hadde som mål å øke bevisstheten rundt jernbanesikkerhet og redusere antall ulykker. Den inkluderte en animert musikkvideo med søte karakterer som møtte sin skjebne på forskjellige dumme måter, og endte med en sterk melding om å være trygg rundt tog.

"Dumb Ways to Die" ble raskt en viral suksess og har siden blitt en av de mest effektive og velkjente sikkerhetskampanjene i verden. Her er noen viktige lærdommer fra denne kampanjen fra et markedsføringsperspektiv:

 1. Kreativitet og humor: Ved å bruke en humoristisk og kreativ tilnærming til et alvorlig tema, klarte "Dumb Ways to Die" å fange oppmerksomheten til et bredt publikum og gjøre sikkerhetsbudskapet mer engasjerende.

 2. Viral potensial: Kampanjen ble raskt en internasjonal sensasjon, og viser at velutformede kampanjer med høy delbarhet kan spre seg raskt og nå et globalt publikum.

 3. Multimedieformat: Ved å kombinere internett- og radiokampanjer, kunne Metro Trains nå forskjellige målgrupper og maksimere effekten av kampanjen. Dette viser verdien av en flerkanalsstrategi i markedsføring.

 4. Emosjonell tilkobling: Til tross for kampanjens humoristiske tone, formidlet den også et viktig og alvorlig budskap om sikkerhet. Dette viser at det er mulig å kombinere humor og emosjonell appell for å skape en sterk forbindelse med publikum.

 5. Målbare resultater: "Dumb Ways to Die" førte til en betydelig reduksjon i jernbaneulykker og hjalp Metro Trains med å oppnå sine sikkerhetsmål. Dette viser viktigheten av å kunne spore og måle effekten av en kampanje for å vurdere dens suksess.


12. Apple: Get a Mac (2006)

"Get a Mac" var en TV-reklameserie fra Apple som ble lansert i 2006. Serien bestod av en rekke korte, humoristiske sketsjer med skuespillerne Justin Long og John Hodgman, som spilte henholdsvis Mac og PC. Gjennom denne kampanjen sammenlignet Apple sine Mac-datamaskiner med konkurrerende PC-er, og fremhevet fordelene ved å eie en Mac.


"Get a Mac" hadde en betydelig innvirkning på Apples omdømme og salg, og bidro til å posisjonere selskapet som en innovativ og brukervennlig teknologileverandør.

 1. Enkelhet og klarhet: "Get a Mac"-reklamene var enkle og rett på sak, og formidlet tydelig fordelene ved Apples produkter. Dette viser viktigheten av å ha et klart og fokusert budskap i markedsføring.

 2. Humor og personlighet: Reklamene brukte humor og relaterbare karakterer for å engasjere publikum og gjøre merkevaren mer tiltalende. Dette demonstrerer hvordan humor kan være en effektiv måte å skille seg ut og skape en positiv merkevareassosiasjon.

 3. Visuell appell: "Get a Mac" brukte et minimalistisk og stilrent visuelt uttrykk som gjenspeilte Apples designfilosofi. Dette viser hvordan visuell kommunikasjon kan styrke merkevareidentiteten og gjøre den mer gjenkjennelig.

 4. Konkurransedyktig posisjonering: Gjennom sammenligningen mellom Mac og PC, posisjonerte Apple seg som et bedre alternativ til konkurrentene. Dette illustrerer hvordan strategisk konkurranseposisjonering kan forbedre merkevarens omdømme og tiltrekke kunder.

 5. Kontinuitet og konsistens: "Get a Mac" bestod av en serie med reklamer som fulgte samme struktur og stil, noe som bidro til å styrke merkevarens identitet og budskap over tid. Dette understreker viktigheten av kontinuitet og konsistens i markedsføring.


13. Clairol: Does She or Doesn't She? (1957)

Kilde: Current360

Clairols "Does She or Doesn't She?" var en printreklame fra 1957 som markedsførte selskapets hårfarge-produkter. Reklamen var rettet mot kvinner og stilte spørsmålet om hvorvidt en kvinne farget håret sitt eller ikke, og antydet at Clairols hårfarge var så naturlig at det var vanskelig å si. Dette var en ny tilnærming på den tiden, og førte til en betydelig økning i salget av hjemmefarging.

Fra et markedsføringsperspektiv er det noen viktige lærdommer å trekke fra denne reklamen:

 1. Fokus på målgruppen: Clairol identifiserte og rettet seg mot kvinner som ønsket et naturlig utseende for håret sitt, og som kanskje var motvillige til å bruke hårfarge. Dette viser betydningen av å forstå målgruppens behov og preferanser.

 2. Emosjonell appell: Reklamen appellerte til kvinnenes ønske om å se naturlig vakre ut og fokuserte på følelsen av selvtillit og skjønnhet som Clairols produkter kunne gi. Dette demonstrerer hvordan emosjonell appell kan være en effektiv markedsføringsstrategi.

 3. Skape nysgjerrighet: Ved å stille spørsmålet "Does She or Doesn't She?", skapte Clairol nysgjerrighet og interesse rundt produktet. Dette viser hvordan å skape nysgjerrighet kan engasjere potensielle kunder og motivere dem til å lære mer om produktet eller tjenesten.

 4. Tydelig budskap: Reklamen kommuniserte tydelig at Clairols hårfarge var så naturlig at det var vanskelig å si om en kvinne hadde farget håret sitt eller ikke. Dette understreker viktigheten av å ha et klart og fokusert budskap i markedsføring.

 5. Produktfordeler: Clairol fremhevet fordelene ved sitt produkt ved å vise hvor naturlig og overbevisende resultatet kunne være. Dette illustrerer hvordan å fremheve produktfordeler kan overtale kunder til å prøve produktet og overvinne eventuelle motforestillinger.


14. De Beers: A Diamond is Forever (1999)

Kilde: BBC News

De Beers' "A Diamond is Forever" er en ikonisk reklamekampanje som startet i 1999, og som omfattet både trykte og TV-annonser. Kampanjen var rettet mot å fremme diamanter som det ultimate symbolet på kjærlighet og forpliktelse, og etablerte den varige sammenhengen mellom diamantringer og forlovelser. Gjennom slagordet "A Diamond is Forever" ble ideen om at en diamant er et evig symbol for kjærlighet effektivt formidlet.

Fra et markedsføringsperspektiv er det flere viktige lærdommer å trekke fra denne kampanjen:

 1. Emosjonell tilknytning: Ved å koble diamanter til kjærlighet og forpliktelse, skapte De Beers en sterk emosjonell tilknytning mellom produktet og målgruppen. Dette viser hvor effektivt det kan være å appellere til følelser i markedsføring.

 2. Skape en kultur: Kampanjen var ikke bare vellykket i å selge diamanter, men også i å forme en kultur rundt forlovelsesringer og diamanter. Dette understreker kraften i markedsføring for å påvirke samfunnsnormer og skape varig etterspørsel etter et produkt.

 3. Enkelhet og minneverdighet: Slagordet "A Diamond is Forever" er enkelt, men utrolig kraftfullt. Det formidler raskt og effektivt ideen om evig kjærlighet. Dette viser betydningen av å ha et minneverdig og effektivt budskap i markedsføringskampanjer.

 4. Konsistens: De Beers har brukt slagordet "A Diamond is Forever" i flere tiår, og har opprettholdt en konsistent merkevarestrategi. Dette viser viktigheten av å være konsekvent i markedsføring for å bygge tillit og gjenkjennelse over tid.

 5. Bruk av ulike mediekanaler: De Beers' kampanje brukte både trykte annonser og TV-reklamer for å nå et bredt publikum. Dette viser betydningen av å bruke flere kanaler for å øke rekkevidden og effektiviteten av en kampanje.


15. Old Spice: The Man Your Man Could Smell Like (2010)

Old Spice sin "The Man Your Man Could Smell Like" er en minneverdig reklamekampanje fra 2010, som omfattet både TV-reklamer og internettmarkedsføring. Kampanjen fokuserte på humor og kreativitet for å skape en viral effekt og fornye merkevaren Old Spice. Reklamen fremstilte en karismatisk og selvsikker mann som snakket direkte til kvinnelige seere, og foreslo at deres menn kunne lukte like godt som ham ved å bruke Old Spice.

 1. Humor og kreativitet: Kampanjen brukte humor og kreativitet for å skille seg ut og engasjere publikum. Dette viser at en vellykket markedsføringskampanje ikke trenger å være alvorlig for å være effektiv, men kan dra nytte av humor og overraskelsesmomenter.

 2. Viralitet: "The Man Your Man Could Smell Like" ble raskt en viral hit på internett, og spredte seg raskt gjennom sosiale medier. Dette understreker kraften i viral markedsføring og hvordan en vellykket kampanje kan skape betydelig oppmerksomhet og øke merkevarebevisstheten.

 3. Målrettet budskap: Kampanjen henvendte seg direkte til kvinnelige seere, selv om produktet var rettet mot menn. Dette viser at en vellykket kampanje kan ha et målrettet budskap for å nå en bestemt demografi, selv om produktet er ment for en annen målgruppe.

 4. Rebranding: Old Spice brukte denne kampanjen til å fornye merkevaren sin og endre oppfatningen av produktene sine. Dette viser at en kreativ og effektiv reklamekampanje kan bidra til å endre et selskaps image og appellere til en ny målgruppe.

 5. Kombinasjon av kanaler: Kampanjen benyttet både TV og internett, og demonstrerte hvordan forskjellige kanaler kan jobbe sammen for å øke effekten av en markedsføringskampanje.


16. Wendy's: Where's the Beef? (1984)

Kilde: AdSoft Direct

Wendy's "Where's the Beef?" var en vellykket reklamekampanje fra 1984 som inkluderte både trykte annonser og TV-reklamer. Kampanjen fokuserte på å fremheve størrelsen og kvaliteten på Wendy's hamburgere sammenlignet med konkurrentene. Reklamen besto av en eldre dame som undersøkte en konkurrerende hamburger og spurte: "Hvor er kjøttet?"

 1. Enkelhet og gjentakelse: Wendy's brukte et enkelt og minneverdig slagord som ble gjentatt gjennom kampanjen. Dette gjorde budskapet lett å huske og skapte en sterk merkevareassosiasjon.

 2. Sammenligning med konkurrenter: Kampanjen sammenlignet direkte Wendy's produkter med konkurrentenes og fremhevet deres overlegenhet. Dette viser at en effektiv markedsføringskampanje kan dra nytte av å sammenligne seg med konkurrentene for å skille seg ut og fremheve sine egne styrker.

 3. Humor og kreativitet: "Where's the Beef?"-kampanjen brukte humor og en morsom karakter for å engasjere publikum og skape en positiv assosiasjon til merkevaren. Dette understreker viktigheten av å tenke kreativt og bruke humor for å skape en effektiv markedsføringskampanje.

 4. Kulturell påvirkning: Kampanjen ble så populær at "Where's the Beef?"-uttrykket ble en del av det amerikanske kulturlandskapet og ble brukt for å stille spørsmål ved kvaliteten på et produkt eller en tjeneste. Dette viser at en vellykket markedsføringskampanje kan ha en langvarig kulturell innvirkning og bidra til å forme en merkevares omdømme.

 5. Kombinasjon av kanaler: Wendy's benyttet både trykte annonser og TV-reklamer for å spre budskapet om "Where's the Beef?". Dette viser hvordan ulike markedsføringskanaler kan jobbe sammen for å forsterke effekten av en kampanje og nå et bredere publikum.


17. Procter & Gamble: Thank You, Mom (2012)

Procter & Gamble (P&G) lanserte "Thank You, Mom" (Takk, mamma) kampanjen i 2012 som en del av deres globale sponsoravtale med de olympiske leker. Kampanjen besto av en serie TV-reklamer som fremhevet mødrenes rolle i å støtte og oppmuntre sine barn til å følge sine drømmer og nå deres mål, spesielt i idrettssammenheng.


Her er noen viktige lærdommer fra denne kampanjen fra et markedsføringsperspektiv:

 1. Emosjonell tilknytning: "Thank You, Mom" kampanjen brukte sterke emosjonelle elementer for å skape en forbindelse med publikum. Ved å vise mødrenes støtte og kjærlighet, ble P&G assosiert med positive og inspirerende verdier.

 2. Universelle temaer: Kampanjen tok for seg universelle temaer som kjærlighet, støtte og drømmer, noe som gjorde den lett å relatere til for et bredt publikum over hele verden. Dette viser at en effektiv markedsføringskampanje kan benytte seg av temaer som appellerer til et bredt spekter av mennesker og kulturer.

 3. Kobling til en populær begivenhet: P&G knyttet kampanjen til de olympiske lekene, en av verdens mest populære idrettsarrangementer. Dette ga merkevaren en sterk tilstedeværelse under arrangementet og økte bevisstheten om P&G og deres produkter.

 4. Fokus på merkevareverdier: I stedet for å fokusere på spesifikke produkter, konsentrerte "Thank You, Mom" kampanjen seg om P&G's merkevareverdier og deres forpliktelse til å støtte familier og samfunn. Dette bidro til å bygge merkevarelojalitet og forsterke P&G's omdømme som en ansvarlig og omsorgsfull bedrift.

 5. Viral markedsføring: TV-reklamene i "Thank You, Mom" kampanjen fikk bred oppmerksomhet og ble raskt populære på internett, noe som førte til at de ble delt og diskutert i sosiale medier. Dette viser at en vellykket markedsføringskampanje kan generere samtale og engasjement på nettet og nå et enda bredere publikum.


18. KFC: "FCK" (2018)


Denne enkeltstående annonsen brukte humor og selvironi for å be om unnskyldning for en leveringskrise som forårsaket at mange KFC-restauranter løp tom for kylling. Annonsen hjalp til med å gjenopprette merkevarens omdømme og viste at selskapet kunne håndtere kriser med ydmykhet og humor.


De beste reklamekampanjene gjennom tidene har hatt evnen til å engasjere, inspirere og påvirke målgruppen på en dyp og meningsfylt måte. Ved å studere disse eksemplene kan vi lære verdifulle leksjoner om hva som gjør en reklamekampanje vellykket og hvordan vi kan bruke disse prinsippene til å skape effektive markedsføringsstrategier for våre egne merkevarer. Noen av nøkkelfaktorene for suksess i disse kampanjene inkluderer:

 1. Enkelt og klart budskap: En effektiv kampanje bør kommunisere sitt budskap på en enkel og lett forståelig måte.

 2. Emosjonell tilknytning: De beste kampanjene vekker følelser hos målgruppen, enten det er humor, kjærlighet, beundring eller takknemlighet.

 3. Visuell og kreativ appell: Sterke visuelle elementer og kreativitet i reklamekampanjer kan skape et varig inntrykk og styrke merkevaregjenkjennelsen.

 4. Relevans for målgruppen: En vellykket kampanje må være relevant og appellere til målgruppens interesser, behov og verdier.

Ved å lære av de beste reklamekampanjene gjennom tidene, kan vi utvikle markedsføringsstrategier som engasjerer og inspirerer vårt publikum og hjelper oss med å bygge sterke og vellykkede merkevarer.Der har du det. En historie i den beste markedsføringen noen sinne. Dersom du har noe du ønsker å lage så hjelper vi deg med å skape det neste store. 3dr.no

コメント


Nye innlegg

bottom of page